اطلاعیه
توجه                                                  توجهچه جور امکان داره که .. ؟؟؟؟3386=930+250

[ دوشنبه ۱۸ آذر۱۳۹۲ ] [ 18:3 ] [ Ali R32A ]

[ ]

reza
[ سه شنبه ۷ آبان۱۳۹۲ ] [ 11:41 ] [ Ali R32A ]

[ ]

وقتــــی یقیــــن داشـــتــــه باشیــــم...


وقتــــی یقیــــن داشـــتــــه باشیــــم... روزی پـــــروانه میـــشویـــم...بگــــذار روزگــــار

هرچــــه میــــخواهـــد پیـــــله كنـــــد... ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:50 ] [ Ali R32A ]

[ ]

گاهــــی هیچــكس را نـــداشته باشــی بهتــــر اســ


گاهــــی هیچــكس را نـــداشته باشــی بهتــــر اســــت باور كـــــــــــن بعضــــــــــی

هــــــــاتنهـــــاتـــرت میــــكنند ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:49 ] [ Ali R32A ]

[ ]

ســــاده كــــه باشـــــی...


ســــاده كــــه باشـــــی...زود حـــــــــــل میـــــــــــشــــــــــوی...مــــی رونـــد ســروقت

مســـــاله ی بعـــــدی... ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:49 ] [ Ali R32A ]

[ ]

رفتــم گفتـم از “خـــــیرش” مـی گــذرم...


رفتــم گفتـم از “خـــــیرش” مـی گــذرم شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص

شـدم . . . ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:48 ] [ Ali R32A ]

[ ]

خدایـــــــــــااااا …


خدایـــــــــــااااا …  من دلـــم را صــابــون زدم به عـشـــق او   چـــرا چـشـمانـم می

سـوزنــــد...؟  ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:47 ] [ Ali R32A ]

[ ]

خســـــــــــــته ام از جنس قلابیِ آدم ها...


خســـــــــــــته ام از جنس قلابیِ آدم هاهـــی فلانــــــــــی !راهت را بگیــر و

برو....حوالـــــــــــــــی ما توقف ممنوع است. ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:46 ] [ Ali R32A ]

[ ]

کـــــاش گاهی زنـــــــــدگی ........


کـــــاش گاهی زنـــــــــدگی ........ [◄◄ι] [ ιι ] [■] [►] [ι►►]

داشت"...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:46 ] [ Ali R32A ]

[ ]

دمش گرم … باران را میگویم ؛


دمش گرم … باران را میگویم ؛به شانه ام زد و گفت : خسته شدی ؟امروز تو استراحت کن ،

من به جات می بارم ......

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:45 ] [ Ali R32A ]

[ ]

لعنتی....


این روزها خودم انقدر سیگار   برای دود کردن دارم    تو دیگر کبریت برای آتش زدن روح و

روانم نکش  لعنتی.... ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:44 ] [ Ali R32A ]

[ ]

بیچاره خدا...


من دعا میکنم تو را داشته باشم تو دعا میکنی دیگر نباشم بیچاره خدا   ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:43 ] [ Ali R32A ]

[ ]

به سلامتیه اونی...


به سلامتیه اونی که نگفت من با بقیه فرق دارم...ثابت کرد..،!   ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:43 ] [ Ali R32A ]

[ ]

محــــــــــــــــــــــوت میکنـــــــــــــــــــ . .


محــــــــــــــــــــــوت میکنـــــــــــــــــــــــــماز صفحـــــــــــــــــــــــه

یشطرنج زندگــــــــــــــــــــــــیم زمانـــــــــــــیکــــــــــه باعثــــــــــ شدی

ماتـــــــــــــت شوم... ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:42 ] [ Ali R32A ]

[ ]

اونـــی که زود...


اونـــی که زود میـــرنجــــه زود مـــیره،زود هم برمیگــــرده. ولـــی اونی که دیر میـــرنجــــه

دیر میــــره، اما دیگـــه برنمیـــگرده .....

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:41 ] [ Ali R32A ]

[ ]

گاهی حــــرف ها وزن ندارد …


گاهی حــــرف ها وزن ندارد …ریتم ندارد …آهنگ ندارد …اما خوب گوش کن …درد دارند 

...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 19:40 ] [ Ali R32A ]

[ ]

هــر روز بیــش تـر از בیـــروز...


هــر روز بیــش تـر از בیـــروز بـه ایـن جمــلـﮧ ایمــان می آورم کـﮧ : "روزگـــــــار

غریـبــیـســت"غم دنیاس لحظه ی خدافظی، بفهمی كه ددیگه بهش نمیرسی....!!! ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 12:59 ] [ Ali R32A ]

[ ]

بــُ‌ـ‌غـ‌ض مـﮯ کــ‌نــ‌مـ ،....


بــُ‌ـ‌غـ‌ض مـﮯ کــ‌نــ‌مـ ،بـ‌هــآنـہ ﮮِ בوریـَ‌ــ‌تــ رآ مـﮯگـیــ‌رد בلـِ کـ‌وچـ‌کــَ‌ممـﮯ בآنــ‌مـ امـ‌شـ‌بــ

،عـآشــِ‌قــآنــہ تــ‌ر ، بـہ آغــ‌وش مـﮯ کـ‌شـــﮯבل تــنــگــیــم رــآ ...(!) ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 12:58 ] [ Ali R32A ]

[ ]

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو


معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با دیگریست . . . معذرت

خواهی یعنی اون رابطه . . . . بیشتر از غرورت واست ارزش داره !!! ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 12:58 ] [ Ali R32A ]

[ ]

تانفس باقیست اینجا انتظارت میکشم


تانفس باقیست اینجا انتظارت میکشممنت عشـــق از نگاه پر شرارت میکشمناز چندین ساله چشـم

خمارت میکشمگـــــــر نیایی تا قیامت انتظارت میکشم ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 12:57 ] [ Ali R32A ]

[ ]

گــاهـﮯ ...


گــاهـﮯ ... هنـوز گـاهـﮯ ... مـَرا بـﮧ جاטּ تــو قـسـґمـﮯבهــنـב! نــگاه ڪـטּ، هَمـﮧ 

مـﮯבآنَنـב ڪـﮧ برآیـґهَمیشِـگـﮯ تَریـنـﮯ ...! ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 12:55 ] [ Ali R32A ]

[ ]

اشکهایم که سرازیر میشوند......


اشکهایم که سرازیر میشوند...... دیری نمی پایدکه قندیل می بندد... عجیب سرد است هوای

نبودنت ...

[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ 12:54 ] [ Ali R32A ]

[ ]

باید رفت . . .

هر رفتنی رسیدن نیست، ولی برای رسیدن باید رفت. ...

[ پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ 14:12 ] [ Ali R32A ]

[ ]

بدون شرح . . .

[ پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ 14:11 ] [ Ali R32A ]

[ ]

بهترین دوست . . .


بهترین دوست اون دوستیه كه


بتونی باهاش روی یك نیمكت بشینی و چیزی نگی

اما وقتی كه ازش دور شدی

حس كنی بهترین گفتگوی عمرت رو داشتی ....!

[ پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ 14:10 ] [ Ali R32A ]

[ ]

گاهی دلت . . .


گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . .

.!!!...وَ حآل هــَم کِه . . .؛گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . .

.؛وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛ب... گریه بشینی

[ پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ 14:9 ] [ Ali R32A ]

[ ]

برا بعضی . . .


برای بعضی دردها نه می توان گریـه کرد نه می توان فریـآد زدبرای بعضی دردهآ فقط می توان

نگـاه کرد لبخند زد وبی صدا شکست...................! ...

[ پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ 14:7 ] [ Ali R32A ]

[ ]

ارزش . . .


((منی ))که کنارش ((تو )) نباشه ، به ((تومنی)) نمی ارزه....

[ پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ 14:6 ] [ Ali R32A ]

[ ]

دکتر علی شریعتی . . .


گاهی دلم می گیرد

از آدم هایی که در پس نگاه سردشان

با لبخندی گرم فریبت می دهند
 

دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند

......و نوری که تاریکی می دهد

ازکلماتی که

چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند

دلم می گیرد

از سردی

چندش آور دستی که دستت را می فشارد

و نگاهی که

به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند

دکتر علی شریعتی

[ پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ 14:4 ] [ Ali R32A ]

[ ]

دلگیری . .

بهار و این همه دلگیری ؟؟

کسی فصل ها را جا به جا نکرده ؟؟!

[ پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ 14:3 ] [ Ali R32A ]

[ ]